Rólunk

Lovas Jövõjéért Egyesület

Az Egyesület tagjai Lovas jövõjéért dolgoznak. Fõbb céljaink a közösségi szellem erõsítése, a kultúrális élet fejlesztése. Továbbá nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, egészséges táplálkozás és mozgáskultúra fejlesztése, egészséges életmódra nevelés; szabadidõben végezhetõ tömegsport szervezése, tárgyi feltételeinek biztosítása; az ökoturizmus és környezetvédelmi tevékenységek támogatása; az esélyegyenlõség biztosítása a faluközösségben; a település rendezvényeinek szervezése; település fejlesztés.

Az Egyesület elnöke Horváth Ferenc, az elnökség tagjai Vellai János alelnök, Hajdu-Briant Ágnes titkár, Hudanik Istvánné és Kránitz Istvánné. A tagsági díj rendes tagoknak 200 Ft/hónap, pártoló tagoknak amennyit adni tudnak, bármilyen összeget hálával és nagy örömmel elfogadunk.

Mindez óriási feladat egy ilyen kicsi csoportnak. Ahogy az Egyesület feladata, célja egyre jobban kirajzolódik, szükségünk lesz a lovasiak, a Lovas sorsát szívükön viselõk segítségére, támogatására.

Mindannyiunk célja, hogy Lovas megõrizhesse oly sokak által kedvelt karakterét és egyben felépíthessünk egy jobb jövõt.

Számlaszámunk: K&H Bank - 10401220-50515753-55781009.

LJE Galéria Rólunk Programok